زنبورداری در روستا

مردمان روستای نخودتپه در کنار شغل کشاورزی و دامداری به زنبورداری نیز می پردازند البته بصورت محدود.

با توجه به شرایط آب و هوایی و دارا بودن روستا به مزارع آفتابگردان می توان این را یک امتیاز برای شغل زنبورداری بصورت انبوه دانست که با کمک اداره جهاد کشاورزی و پیگیری اهالی روستا و برگزاری کلاس های مهارت زنبورداری می توان آن را گسترش داد.

 

 

/ 0 نظر / 41 بازدید