ئرا چومانه

مردم گوش بیه ن وه ئی هاواره
آجیل کیلوئگ هفتاد هزاره

تماشا بکه ن وی روزگاره
بدبخت وه هال هرکس نداره
حرام که یم آجیل ، ئرا چومانه
دانه صد تومن پسته ی خندانه
نه آجیل سینیم نه گوشت نه لباس
یانه یش نه یمه جزء مابقی اجناس
یه عید ساده چیو قدیم بکه یم
بان ئی اجناسه گشت تحریم بکه یم

/ 0 نظر / 32 بازدید