با زباله در حاشیه جاده ی نخودتپه چه کنیم؟

وجود زباله در اطراف جاده ها منظره بسیار بدی را در چشم می آورد که در ذهن هر بیننده ای ایجاد تفکر منفی نسبت به منطقه و مردم آنجا میکند.
متاسفانه در حاشیه جاده روستای نخودتپه زباله های پلاستیکی بیش از هر چیز چشم را می آزارند.
براستی چه فرد یا نهاد یا اداره ای مسئول جمع آوری این زباله هاست؟

/ 0 نظر / 12 بازدید